• İş programı hazırlanması

  • Hazırlanan iş programına göre inşaatın zaman ve maliyet kontrolünün yapılması
TOP